วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษช่วยสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานการเงิน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต 22 - 28 ต.ค.57
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น